• Ad Soyad : Op. Dr. Özgün AKGÜL
  • Uzmanlık : Genel Cerrahi Uzm

Özgün Akgül kimdir?
Op. Dr. Özgün Akgül, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2007 yılında bitirdikten sonra İzmir Kâtip Çelebi Üni. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde ihtisas eğitimine başlamış ve 2014 yılında Operatör Doktor olmuştur.
Uzmanlığını aldıktan sonra Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde 2016’ya kadar çalışmış, daha sonra Kordon Obezite Merkezi’nde görev almıştır.
Şu anda Özel Ege Şehir Hastanesi‘nde hastalarına hizmet vermektedir.
Türk Cerrahi Derneği, Metabolik Cerrahi Derneği ve Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği üyesidir.

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:
​Rastlantısal ve Rastlantısal Olmayan Papiller Tiroid Mikrokanserlerinin Klinik ve Patolojik Karakteristik Özellikleri
Doç. Dr. Kemal Erdinç Kamer
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 
Türk Cerrahi Derneği, 2014
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, 2015
Metabolik Cerrahi Derneği, 2016
İzmir Tabip Odası, 2016

Mesleki Tecrübe ve Kariyer
2014-2016 TC Sağlık Bakanlığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
2016 Kordon Obezite Merkezi
2016 Özel Ege Şehir Hastanesi
2012 Mide Kanseri Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
2013 School of Oncoplastic Breast Surgery, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
2014 Türk Cerrahi Derneği, Cerrahi Yeterlik Belgesi
2015 Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Kursu
2015 14. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu
2015 13. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
2015 Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu
2015 Laparoskopik Cerrahi Sütür ve Stapler Teknikleri Kursu
2016 Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

1. Asymptomatic Heterotopic Ossification on Abdominal Scar and Ileostomy
Ö. Akgül, E. Çapkınoğlu, M. K. Atahan
Annual Meeting of European Society of Surgery, 2012
2. Simultaneous Incarcerated Littre’s Hernia Repair and Extraanatomic By-pass Procedure of Our Case With Multiple Morbidity Factors
M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
Premières Journées Internationales De Cardiologie et De Chirurgie Cardiovasculaire Sidi Bel Abbès, 2012
3. Gastrointestinal Stromal Tumor and Early Adenocarcinoma in Stomach
M. K. Atahan, Ö. Akgül, M. Hacıyanlı, K. E. Kamer, E. Tarcan
International Surgical Week, 2013
 
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
​1. Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız
M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2012
2. Proktolojide Hastalar Bizi Yanıltabilir mi?
E. Sarı, E. Çapkınoğlu, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Y. E. Danış, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, T. Acar, M. Hacıyanlı, Ö. Taşkaynatan
CausaPedia Hakemli Olgu Dergisi 2014;3:994
3. Laparoskopik adrenalektomi yapılan bir hastada sol retroaortik renal ven ve sağ sürrenal ven varyasyonunun rastlantısal birlikteliği
H. Kar, N.Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. Tatar
Dicle Tıp Dergisi 2015
 
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
1. Pilonidal Sinüs Tedavisindeki Klinik Tecrübelerimiz
N. Cin, F. A. Tatar, Y. Peker, H. Kar, C. Tavusbay, Ö. Akgül, H. Genç
Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2011
2. Dosetaksel Bazlı Kemoterapi Tedavisi Alan Hastada Gelişen Kolit Olgusu
H. Kar, N. Cin, Y. Peker, C. Tavusbay, Ö. Akgül, F. A. Tatar, H. Genç
Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2011
3. Nadir Görülen Bir Olgu: Duodenal Somatostatinoma
A. Er, N. Ekinci, Ö. Akgül, Ö. Dere, K. E. Kamer, T. Akgüner, M. Peşkersoy
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2012
4. Madde bağımlılığına bağlı mezenterik vasküler oklüzyon: Olgu sunumu
Ö. Akgül, M. K Atahan, İ. Kızıloğlu, N. Coşgun, B. Taşkın, E. Tarcan
Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2013
5. Memenin Paget Hastalığı Klinik Deneyimlerimiz
H. Kar, N. Cin, Ö. Akgül, E. Durak, K. E. Kamer, A. A. Sarı, S. C. Yiğit, M. Hacıyanlı, E. Tarcan
Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2013
6. Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız
M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 2013
7. Rastlantısal Ve Rastlantısal Olmayan Papiller Tiroid Mikrokanserlerinin Klinik Ve Patolojik Karakteristik Özellikleri
Ö. Akgül, K. E. Kamer, M. B. Gökova, E. Sarı, T. Acar, M. Peşkersoy, M. Hacıyanlı
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
8. İntestinal Obstruksiyona Neden Olan Paraduodenal Herni Olgusu
E. Sarı, S. Karaıslı, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, T. Acar, K. Yemez, C. Onak, M. Bayındır, E. Tarcan
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
9. Primer Hiperparatiroidi Hastalarında İntraopereratif Parathormon Ölçümünün Etkinliği
E. Sarı, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Ö. Dere, Ö. Akgül, Ö. S. Gür
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
10. Primer Tiroid Lenfomasında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları: 4 Olgu Sunumu
H. Genç, T. Acar, N. Coşgun, Ö. Akgül, E. Sarı, S. Karaıslı, K. E. Kamer, M. Hacıyanlı
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
11. Laparoskopik Sağ Adrenalektomi Yapılan Bir Hastada, Sol Retroaortik Renal Ven
Varyasyonu İle Sağ Adrenal Ven Varyasyonunun Rastlantısal Birlikteliği
H. Kar, N. Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. A. Tatar
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
12. Laparaskopik Sürrenalektomi Sonuçları İle Açık Sürrenalektomilerin Karşılaştırılması
O. Dülgeroğlu, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, Ö. Gür, E. Durak, F. A. Tatar, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
13. Gardner Sendromlu Bir Hastada İntraabdominal Desmoid Tümör Gelişimi
C. Tavusbay, Ö. Gür, E. Tarcan, H. Halıcı, E. Sarı, Ö. Akgül, N. Ekinci
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
14. Nadir Bir Varyasyon: Abdominal Aortadan Köken Alan Arteria Hepatica Communis
S. Karaıslı, Ö. Y. Yıldırım, Ö. Akgül., O. Özşay, H. Bağ, F. Ö. Kılıççıoğlu, N. Gülter
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
15. Pankreatikojejunal Anastomotik Stentler Pankreatik Fistülü Önlemede Ne Kadar
Etkilidir?
Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Özşay, S. Karaıslı, H. Bağ, Ö. Y. Yıldırım, E. Tarcan
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
16. Premenopozal Ve Postmenopozal Meme Kanseri Olgularının Demografik Ve Prognostik Faktörler Açısından Karşılaştırılması
İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, Ö. Akgül, Ö. Y. Yıldırım, O. Dülgeroğlu, S. Karaıslı,
M. Hacıyanlı
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
17. Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisinin Kliniğimizdeki Yıllar İçindeki Evrimi
İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, E. Tarcan, M. Peşkersoy, H. Kar, Ö. Gür, S. C. Çelik
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
18. Kadınların Bilinçlendirilmesinin Meme Kanserinin Erken Teşhisindeki Yeri
O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, M. Hacıyanlı, E. Sarı, Ö. Y. Yıldırım, S. Karaıslı
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
19. Kliniğimizde Opere Edilen Meme Kanseri Hastalarının Histopatolojik Dağilımı
Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, E. Tarcan, E. Sarı., E. Çapkınoğlu., S.
C. Çelik, F. A. Tatar
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
20. İnvaziv Lobuler Karsinomlarda Adjuvan Tedaviyi Etkileyen Histopatolojik Parametreler
İ. Kızıloğlu, Ö. Akgül, O. Dülgeroğlu, D. Yıldız, E. Sarı, E. Tarcan, H. Kar, C. Tavusbay, M. Peşkersoy
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
21. Desmoid Tümörlerdeki Cerrahi Deneyimimiz
T. Acar, H. Kar, C. Tavusbay, K. E. Kamer, Ö. Akgül, M. K. Atahan, N. Coşgun, M. Hacıyanlı
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
22. Memenin Primer Malign Lenfoması: 3 Vakalik Olgu Sunumu
T. Acar, A. Er, N. Coşgun, K. E. Kamer, H. Kar, D. Yıldız, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu
Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
23. Spinal Anestezi Altinda Laparoskopik Total Ekstraperitoneal İnguinal Herni Tamiri: Erken Sonuçlarımız
Ö. Akgül, C. Çiftdoğan, N. Akyel
Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2015
 

Ege-Şehir-Hastanesi-Anlaşmalı-Kurumlar-fortisbank-a-s
Ege-Şehir-Hastanesi-Anlaşmalı-Kurumlar-zurich-sigorta-ozel-saglik-sigortasi
Ege-Şehir-Hastanesi-Anlaşmalı-Kurumlar-turk-telekom-saglik-ve-sosyal-yardim-vakfi
Ege-Şehir-Hastanesi-Anlaşmalı-Kurumlar-unico-sigorta-tamamlayici-saglik-sigortasi
Ege-Şehir-Hastanesi-Anlaşmalı-Kurumlar-ziraat-sigorta-ozel-saglik-sigortasi
Ege-Şehir-Hastanesi-Anlaşmalı-Kurumlar-sekerbank-t-a-s-personeli-sosyal-sigorta-sandigi-vakfi

www.egesehirhastanesi.com | © 2018 TÜM HAKLARI SAKLIDIR - Office701 Creative Agency & Information Technology