Özel Ege Şehir Hastanesi


Sağlık Köşesi Yazılarımız

Bademcik Ameliyatında Ağrısız Yöntem: ''TERMAL WELDİNG SİSTEMİ''

devamı... 15 Kasım 2018

Avrupa'nın En Obez Ülkesiyiz

devamı... 15 Kasım 2018

Doğumdan Sonraki İlk Saatler Önemli

devamı... 15 Kasım 2018

Çaresiz Değilsiniz, Çare Sizsiniz!

devamı... 15 Kasım 2018

Lösemi Tedavi Edilebilir Hastalıklar Grubunda Yer Almaktadır

devamı... 15 Kasım 2018

Ürolojik Kanserlere Dikkat

devamı... 15 Kasım 2018

Instagram Paylaşımlarımız


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

HASTANEMİZ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
Özel Ege Şehir Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, Sağlıkta Kalite Standartlarına (SKS) uygun olarak kurulmuş ve bu standartlar çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Biriminde SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlanmaktadır.

 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlanır.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

Kalite Yönetim sistemimiz bünyesindeki komite, kurul ve ekipler aşağıda sıralanmıştır.
 

KOMİTELER

 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Radyosyon Güvenliği Komitesi
 • Transfüzyon Komitesi
 • Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

 

KURULLAR

 • Disiplin Kurulu
 • İSG Kurulu (Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesi)

EKİPLER

 • Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi (HAP-MAVİ-PEMBE-BEYAZ-KIRMIZI KOD Ekipleri)
 • Bina Türü Ekibi
 • İlaç Yönetim Ekibi
 • Öz Değerlendirme Ekibi
 • Nutrisyon Ekibi

 

 

Kurumsal Amaç ve Hedeflere Yönelik Çalışmalar
Hastanemizde mevcut olan klinikler, laboratuvarlar, poliklinikler ve idari birimler yıllık olarak hedeflerini belirler ve 6 ay sonra geri bildirimle ne aşamada olduğu tespit edilir. Yıl sonunda belirlenen hedeflerin sonuçları tespit edilir ve birimlerin hedeflerinin ne kadarının gerçekleşip gerçekleşmediği, ne kadarının devam ettiği Kalite Yönetim Birimi tarafından analiz edilir ve sonuçlar çalışanlara duyurulur.


Öz Değerlendirme Çalışmaları
Hastanemizde her yıl öz değerlendirme yapılır. Bu öz değerlendirme süreçleri önceden planlanır. Öz değerlendirmeyi yapacak olan ekip Kalite Birimi tarafından önceden tespit edilir. Öz değerlendirme planı hazırlanır ve bu plan tüm bölümlere duyurulur. Öz değerlendirmede tüm SKS standartları yer alır. Öz değerlendirme yapıldıktan sonra sonuçları yönetime ve tüm çalışanlara duyurulur.


Güvenlik Raporlama Sistemine İlişkin Çalışmalar
Hastanemizde Güvenlik Raporlama Sistemi, hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek her türlü olayı (ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olaylar) kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Hukuka yansımış istenmeyen olayların da sistem kapsamında analizinin yapılması sağlanmaktadır. Sistem, "Hasta Güvenliği" ve "Çalışan Güvenliği" olmak üzere iki ayrı modülde ele alınmaktadır. Sisteme yapılan bildirimler sadece Kalite Yönetim Birimi Direktörü tarafından görülmekte olup gizlilik sürecinde yürütülmektedir. Bu bildirimler değerlendirilip olay bazında kök neden analizi yapılır. Sisteme yapılan bildirimlerin genel analizleri haftada bir kez tekrarlanıp raporlanır ve değerlendirilir. Bildirimler hastanemizde mevcut olan komitelerden hangi komiteyi ilgilendiriyorsa o komitede görüşülür ve gerekli önlemler alınıp, gerekiyorsa düzenlemeler planlanır.

.
Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Çalışmalar
Hastanemizde acil servis, ayaktan ve yatan hastalarda aylık olarak memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Ayrıca çalışanlara yönelik anketler yılda 2 defa (Mart-Eylül) tekrarlanır. Anketler Sağlık Bakanlığı tarafından verilen soruları içerir. Anket sonuçları Kalite Yönetim Birimi tarafından analiz edilir ve yorumlanır. Olumsuz olan sonuçlarda iyileştirme çalışmaları planlanır. Anket sonuçları Kalite Yönetim Birimi tarafından tüm hastaneye ilan edilir, duyurulur.


Eğitimlere Yönelik Çalışmalar
Hastanemizde çalışan personelimize işlerini belirli standartlar çerçevesinde, bilinçli, profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve güler yüzle yapmalarını sağlamak amacı ile yıllık eğitim planı düzenlenmiştir. Bu plan dâhilinde hastane çalışanlarının Sağlıkta Kalite Standartları gereği verilmesi gereken eğitimler dışında iş başı eğitimleri ve dış kurum eğitimleri ile eğitim planıı desteklenmiştir. 


SKS Çerçevesinde Dokümanların Yönetimi
Hastanemizde kullanılan tüm dokümanlara kod verilir. Tüm çalışanlar, dokümanlara HBYS üzerinden o ulaşmaktadır. Sistemde prosedürler, formlar, talimatlar, rehberler, rıza belgeleri, listeler, dış kaynaklı formlar, yardımcı dökümanlar yer alır.
Hastanemizde tüm panolara asılan dökümanlar belirli bir kontrol ve düzen çerçevesinde asılmaktadır. Dokümanların kontrolü, Kalite Yönetim Birimi tarafından sağlanır.


Kalite Göstergelerine Yönelik Süreçler:
Hastanemizde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Bölüm Bazlı Göstergeler ve Klinik Göstergeler bölümlerinde yer alan göstergeler takip edilmektedir. Bu süreçte göstergelere ilişkin veriler toplanır, özelliklerine göre belirlenmiş olan aralıklarda, veriler analiz edilir; yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanır ve uygulanır. 
 

www.egesehirhastanesi.com | © 2018 TÜM HAKLARI SAKLIDIR - Office701 Creative Agency & Information Technology