Malzeme Alım İhalesi

''HASTANEMİZ, MEDİKAL SARF MALZEMESİ İHTİYACI İÇİN 22.08.2017 TARİHİNDE MALZEME ALIM İHALESİ GERÇEKLEŞTİRECEKTİR''

İzmir Özel Ege Şehir Hastanesi 22.08.2017 Tarihli Medikal Sarf Malzemesi Alım Şartnamesi

1- Söz konusu medikal malzeme sarf listesinde yer alan malzemelere teklif verme süresi 21.08.2017 saat 15:00 ’ye kadardır. Bu tarih ve saate kadar teklif zarfları, hastanemiz Satın Alma Birimi’nden Fikret Yeşilay, Murat Aybar veya Atakan Gönden ’e teslim tutanağı karşılığında, ya da kargo yolu ile ulaştırılabilir. Kargoda yaşanacak gecikmelerden hastanemiz sorumlu değildir.

2- Mevcut teklif dosyaları tarafımıza ulaştıktan sonra, Satın Alma Birimi’nde karşılaştırma şablonlarına fiyatlar işlenecek ve firmaların katılımı ile ihale 22.08.2017 saat 10:00 ’da hastanemiz -1. Katında yer alan toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

3- İhaleye esas listeler, bu tarihe kadar hastanemiz Satın Alma Birimi’nden ücretsiz incelenebilir.

4- İhale Şartnamesi ’ni almak için hastane Muhasebe Departmanı’ndan 100.-TL (yüz Türk Lirası) karşılığında makbuz alınacak, bu makbuz karşılığında ihale listeleri Satın Alma Birimi’nden temin edilecektir.

5- Söz konusu ihale listesinde yer alan kalemlerin tamamına ya da tek tek fiyat teklifi vermek mümkündür.

6- Şartname almak için hastanemiz Muhasebe Birimi ‘nden alınmış olan tahsilat makbuzu mutlaka zarf içerisinde konulacak, içinden makbuz çıkmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Makbuzlar inceleme sonrasında firmalara iade edilecektir.

7- Teklif verilen malzemelerin fiyatları ve marka modelleri teklif mektubunda yer almalıdır.

8- Hastanemiz ihale komisyonu, gerekli durumlarda teklif edilen kalemler ile ilgili numune talebinde bulunma ve kullanıcı ya da birimlerden uygunluk alma hakkına sahiptir.

9- Fiyat değerlendirmede önem taşımakla beraber; gerekli durumlarda (kalite, uygunluk vb) daha üst fiyatta olan malzeme tercih edilebilir.

10- Söz konusu ihale listesinde yer alan malzemelerin adetleri 1 yıllık sürede alınması planlanmış olup; peyderpey sipariş verilme yöntemi ile talep edilecektir.

11- Hastanemiz söz konusu malzeme adetlerini ihtiyaç durumunda %20 artırma ya da azaltma hakkına sahiptir. Katılımcı firmalar bu durumu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

12- Döviz kurunda ön görülemeyen dalgalanmalar da göz önünde bulundurularak; sözleşme tarihindeki döviz kurları esas alınmak şartı ile; kurlarda %20’lik artış ya da azalışta karşılıklı görüşme talebinde bulunularak, teklif fiyatları %10 baremini aşmamak şartı ile revize edilerek sabitlenecektir.

13- Teklif edilen kalemler ile ilgili olarak, gerek görülmesi durumunda ihale komisyonu tarafından söz konusu kalemler ihale listesinden çıkartılabilir.

14- İhalenin sonuçlanmasını müteakip; malzeme talepleri, peyderpey sözlü ya da yazılı olarak yüklenici firmaya yapılacaktır. Firma kendisinden talep edilen malzemeyi en geç 4 (dört) iş gününde , hastaneye teslim etmekle yükümlüdür.

15- Malzeme teslim gününde teslim edilen malzeme içeriği kadar fatura kesilecektir. Ödeme malzeme tutarı 120 (yüzyirmi) gün vade dolumununda her ayın 20’si ile 24’ü arasında hesaba havale şeklinde olacaktır.

İhale Listesi İçin Tıklayınız...
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • linkedin